SledováníTV.cz

sledovanitv

nabidka

Pro spuštění IPTV je potřeba aktivní internetová přípojka od sys-data.com

 

Provozovatel provozuje převzaté televizní vysílání na základě registrace u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (VOD) je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).